Select Page

Bazuinenfeest 2019 Van Nederland naar de Olijfberg

by Nov 6, 2019Blog Article, Feasts

Op het Bazuinenfeest, in het jaar 5780 (2019), waren we op de Olijfberg met een klein groepje gelovigen. Van daaruit bliezen we de Shofar, proclameerden Yeshua’s overwinning en riepen “Baruch ha ba be Shem Adonai Yeshua.” (Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heere, Psalm 118:26, Mattheüs 23:39). Het werd live uitgezonden naar Woerden in Nederland, waar er een groot feest was met 200 mensen. Er is hoop! God doet grote dingen in Israël en Nederland.

Hier een verslag van het feest in Woerden (Anja Adams):

Shana Tova het is het nieuwe joodse jaar 5780.
“Welkom op het bazuinen feest 2019” Staat er met groten letters grote letters op de beamer, die zijn echte licht nog niet wil geven. De zaal is prachtig versierd met betekenisvolle kleuren, kleden en bloemen. De koffie, thee en een buffet staat klaar.

Leviticus 23: 24 en 25
“Spreek tot de Israëlieten, zegt God tegen Mozes, in zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag.. aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst…”

Deze dag van bezinning, wakker worden, zegenen, gebed en lofprijzing, begint met het blazen van de shofar. De blazers komen binnen en laten hun geluid 25 keer horen, het door God zelf aangereikte geluid klinkt als gebed en roep naar God maar is ook als waarschuwing, wees voorbereid als een reine bruid voor God en.. ook als triomf, Hij komt!!

De zaal is helemaal vol, de toon is gezet en onder de prachtige muzikale leiding van Carin en Peter van Essen en Ricardo Asaf Balsma, klinkt krachtig, het lied Adonai, als gebed en verlangen naar de komst van Yeshua. ‘Zie hoe Jeruzalem wacht ..’. Het geeft eigenlijk de betekenis van deze avond weer. We zien uit naar zijn komst!!


Jan Willem van den Bosch geeft onderwijs over de betekenis van het Bazuinenfeest, het is heerlijk om van hem te leren…. We vieren deze avond ook, als op een bijzondere sabbat, met brood en wijn. Hij is de basis van onze vreugde, ook deze avond. Hij sprak ons vrij. Hij maakte ons Zijn reine bruid. We willen altijd klaar staan voor Hem.


In de pauze genieten we van elkaar maar ook van de, door iedereen meegenomen, zoete heerlijkheden. Ook de appeltjes met honing ontbreken niet, als zegen voor veel zoetigheid, bij de start van dit nieuwe jaar.

Een hoogtepunt en zeg maar, technisch wondertje, is ons contact met de delegatie van Plant Hope in Israël: Jennifer, Eli en Limor, en nog 11 mensen. Het was geweldig om hen, live vanuit Israël vanaf de Olijfberg, in ons midden te hebben, en elkaar vrede, Shalom toe te bidden en te zingen.


Een belangrijk onderdeel van de avond was, dat we als Christenen en Joden elkaar wilden zegenen en bemoedigen en van elkaar wilden leren. Verder was er gebed voor Israël en voor Plant Hope en mochten we ook de kinderen zegenen onder de chuppah. Het woord werd gelezen en de shofar geblazen, 4 x 25 tonen, totaal honderd, waarbij de laatste, extra lang aangehouden werd. Met die laatst shofar blazing mochten de vele deelnemers, die hun ramshoorn meegenomen hadden, aansluiten.
Het was indrukwekkend mooi… Een krachtige, veelkleurig klinkende roep, naar God. Het roepen via de shofar, doet grote kracht in de hemelse gewesten. God zelf heeft het middel aangereikt, Hij hoort het.

De avond werd afgesloten met een dank, dans en lofprijzing.
Dansen in navolging van David, die zo zijn vreugde uitte naar God, omdat Hij, weer, toen in de vorm van de Gouden Ark, in Hun midden was. We eindigden deze prachtige avond met het lied: ‘De dagen van Elia’.

– Voorwaar Hij komt , Koning van het heelal , met Bazuingeschal ! –

Verslag vanuit Jeruzalem (Jennifer Guetta)

Het was spannend… Tot het laatste moment wisten we niet zeker of het zou lukken. De avond ervoor kwamen we laat aan in Israel. Een kleine delegatie uit Nederland. In het vliegtuig sloten meer mensen bij ons aan. De droom: een live verbindingen te maken vanaf de Olijfberg naar Woerden, tijdens het Bazuinenfeest. Een echte brug bouwen tussen Jeruzalem en Nederland op Gods gezette tijd.

Tegenwoordig met Skype en Facetime is toch van alles mogelijk? Maar op de Olijfberg was geen wifi. Onze christelijke taxi chauffeur verzekerde ons: “Het is een hoge berg… daar is zeker verbinding!”

Tot een uur van te voren zaten we nog vast in de oude stad, biddend dat onze telefoons zouden werken want Skype werkte niet goed en onze batterijen gingen snel omlaag. Steeds meer mensen sloten zich bij ons aan, en extra taxi’s moesten worden geregeld. Met 14 mensen kwamen we aan op een donkere Olijfberg met een schitterend uitzicht op de Tempel Berg. Adembenemend. Terwijl heel Israel thuis zat aan een feestelijk diner, waren wij aan het wachten om de Shofar te mogen blazen om mensen wakker te maken voor God’s glorie.

Wees waakzaam! De koning van glorie komt. We begonnen te zingen en onze koning te aanbidden: “Baruch ha Ba Beshem Adonai Yeshua” (Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere”, Psalmen 118:26, Mattheus 23:39). Onze Heer verwelkomen vanuit Jeruzalem… vanaf de Olijfberg. Ja Jeruzalem wacht! Wij wachten op u Heer, joden en christenen samen in eenheid. We prijzen de Koning der Koningen!

Ik wees naar het kleine kapelletje honderd meter verder op. Dat was de traditionele plek waar de Messias Yeshua ten hemel was gestegen. Vanwaar twee engelen zeiden dat Hij op dezelfde manier zou terugkeren. We lachten. Een ding wisten we zeker…. als het vanavond zou gebeuren zouden we er klaar voor zijn, en zelfs mensen in Nederland zouden hem kunnen zien.

We wachten in spanning of de telefoon met 4G het zou doen.

En toen kwam eindelijk de ringtoon… Woerden calling Jerusalem!

Het beeld flitste aan en we zagen een grote zaal met honderden mensen gekleed in het wit op een heel klein schermpje. Het was zo overweldigend mooi dat we waren vergeten om iets voor te bereiden. We zwaaiden naar de grote groep, onze vrienden en familie. Grote glimlachen op de gezichten, en vreugde kwam vanuit de zaal en op de Olijfberg. Samen begonnen we onze koning Yeshua te aanbidden en Hem aan te roepen.

In 2019 werd voor het eerst op het Bazuinenfeest op de Olijfberg de bazuin geblazen, Yeshua’s overwinning geproclameerd en zelfs Elia zei: “Zie de Messias komt.”
Een oefening voor de toekomst, en een bijzondere profetische dag.

Categories

Would you like to support us? Donate below!

Donate € -
Total: € -

Follow us on Social Media!

Israel 75 years: God’s faithfulness is eternal

Voor Nederlands scrol naar beneden God’s faithfulness is eternal. He is faithful to you and also to His covenant with Israel. 75 years ago God did a...

Blow the Trumpet in Zion! Feast of Trumpets 2021

On the eve of the Feast of Trumpets the Lord had called us to blow the Trumpet in Zion, as is mentioned in Joel 2:1: Blow ye the trumpet in Zion,...

Ahava-love and the Biblical Feasts

This year we celebrated a very different Succoth than we expected. Succoth is also known as the Feast of Tabernacles and is the seventh feast of the...

The spiritual significance of Nazareth: PLANT HOPE Israel

A Dream in Nazareth Nazareth is Jesus home for thirty years of His life. Amazing things took place here: Mary encountered the angel Gabriel here and...

Feast of Trumpets 2019 from Jerusalem to the Netherlands

On the Feast of Trumpets, in the year 5780 (2019), we were on the Mount of Olives with a small group of believers. From there we blew the Shofar,...

Halloween and the Spiritual Meaning of Trick or Treating

What does it mean in the spiritual world when we say “Trick or Treat”? As an archaeologist who experienced the spirit realm from close by I would...

Wat heeft het Bazuinenfeest te maken met OPWEKKING?

De Bijbelse feesten geven niet alleen een profetisch beeld aan van het verleden, heden en toekomst, maar ook een model van opwekking. HET FEEST VAN...

The Miracle of Passover in Amsterdam 2019

In 2019 a Passover miracle happened in Amsterdam and in Israel. The Lord took me on a journey of faith from Amsterdam to Israel. It started with a...

Israel, Time and Divine Intervention

God is a God of perfect timing and He often shows Himself through the perfect timing of events in the Bible and in dealing with Israel. And God is...

Return to Armageddon

“Then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon.” Revelation 16:16 (NIV) Armageddon, my home away from home....

Would you like to support us? Donate below!Donate € -

Total: € -