Select Page

3 profetische dromen over Den Haag, het parlement en het Kurhaus in 1 nacht.

Op vrijdagochtend 27 november rond 06:00 kreeg ik 3 profetische dromen achter elkaar over Den Haag en het parlement in Nederland. In de eerste ging ik naar het station om iemand op te halen, die niet kwam opdagen. In plaats daarvan zag ik dat het dak van het station in brand stond, en daarna het parlement en het Kurhaus. In de droom begon een louterend vuur te branden over heel Den Haag. In de tweede droom ging ik naar een christelijke conferentie en vertelde ik de eerste droom aan jonge mensen en in de derde droom zag ik duidelijk de letters: 15 december.

LANGE VERSIE van de drie dromen

Droom 1:

Ik was in Den Haag met mijn moeder en liet haar achter om iemand op te halen op het station. Ik liep door de straten en uiteindelijk kwam ik bij het station terecht. Ik weet niet of de persoon die ik ging ophalen goed was of slecht. Het kon ook iemand zijn die niet goed was. Maar die persoon kwam maar niet. Ik vroeg aan iemand: “Waar blijft de trein?” en de persoon wees omhoog en zei: “Heb je het niet gezien? Het dak van het station staat in brand.” Ik keek omhoog en ik zag kleine vlammen die danste op het dak, maar werdt niet verwoest. Toen liep ik naar buiten en zag overal kleine brandjes die zich aan het verspreiden waren van dak naar dak vanaf het station richting de stad. De vlammen waren niet groot (ze bleven laag) en leken “te dansen” met een witte gloed er om heen op de daken zonder dat de gebouwen kapot gingen. Ik zag de vlammen hangen aan de zijkant van de stenen muren. Toen ben ik snel naar mijn moeder terug gelopen (richting Scheveningen). Ik keek achter me en de vlammen waren op alle daken en iemand riep: “Kijk het Parlement staat ook in brand.” Alle gebrouwen in het centrum van Den Haag stonden in brand met kleine vlammen die op de daken danste. Uiteindelijk kwam ik bij het Kurhaus terecht en de vlammen “danste” ook op het Kurhaus. Overal achter me waren de vlammen op de daken van de gebouwen en de zijkanten. Maar de gebouwen gingen niet kapot. Ik kwam bij mijn moeder terecht en riep: “Mam, wordt wakker, Den Haag staat in brand.” Ze stond op en ik zei: “Kijk, het Kurhaus en het Parlement staan zelfs in brand.” Toen liepen we naar buiten en we zijn daar weggegaan.

Ik werd wakker en was me bewust van de droom en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Ik bad: “Heer ik wil graag weten of dit een droom van mijzelf is met iets persoonlijks of is deze droom bedoeld voor iets groots en heeft het met Den Haag te maken?”

Droom 2:

Toen ben ik weer in slaap gevallen en droomde nog een keer. Ik was in een stad die leek op een gemiddelde stad in Nederland (misschien Woerden), en er waren heel veel christenen en ze hadden allemaal geen masker op en waren niet bang. Samen waren ze in een soort conferentie. Ik dacht: “Wow… dat het mogelijk was dat ze zo dicht bij elkaar zaten.” Toen kwam er een groepje jonge mannen en die leken me heel profetisch. In de droom vroeg ik aan de jongens: “Ik heb net gedroomd over Den Haag. Kunnen jullie mij uitleg er over geven?” In deze tweede droom vertelde ik aan de jongens de eerste droom heel uitgebreid. De eerste keer was ik namelijk veel van droom vergeten, maar doordat ik het vertelde aan de jongens in de tweede droom kon ik alles later heel helder onthouden. Ik zag alle opnieuw het grote vuur wat op de daken van Den Haag belandde, dit keer met veel details. Daarna vroeg ik aan een van de jongens: “Weet jij de interpretatie hiervan?” net op het moment dat hij ging uitleggen werd ik wakker.

Ik ging weer bidden en vroeg aan de Heilige Geest om me te laten zien wat Hij er mee bedoelde. Was deze droom iets persoonlijks voor mezelf of iets groots voor Nederland?

Droom 3.

Toen viel ik weer in slaap en droomde veel dingen, maar de details herinner ik me niet meer. Behalve op het einde. Opeens zag ik een 15 met een cirkel er om heen er naast stond: “december”. het was duidelijk dat ik 15 december zag als datum voor iets groots wat ging gebeuren in Den Haag.

Bijzonderheden:

  • Het vuur: was niet verwoestend, Het leek op kleine vlammen die op de daken danste en  overal om zich heen aan het verspreiden was. Het begon bij het station en kwam daarna naar het parlement en het Kurhaus. Het leek eerder op louterend, heilige vuur zoals bij de brandende braamstruik. Maar toen ik wakker werd had ik niet door dat het Gods vuur was, want ik voelde er spanning erover.
  • Het was een donderdag op vrijdag nacht (een vrijdagochtend). Meestal krijg ik dromen van God op deze dag.
  • Het waren drie dromen achterelkaar waarin de Heilige Geest antwoord gaf op mijn vragen tussen door!.
  • God liet dezelfde droom nog een keer zien. Het was een droom in een droom
  • Het voelde heel echt.
  • Toen ik wakker werd keek ik op mijn mobiel en zag dat op 14 december de electoral college in Amerika stemmen over wie de verkiezingen wint. Ik realiseerde me dat de uitslag 15 december gepresenteerd zou worden. Ik wist dit niet, voordat ik droomde.
  • Ik had het gevoel dat het iets groters was dan iets persoonlijks, omdat het 2 keer achter elkaar zo duidelijke was.

In de ochtend, heb ik gelijk de droom doorgestuurd naar onze gebedsgroep en gevraagd of er mensen zijn die me kunnen helpen met de uitleg. Ik kreeg verschillende interpretaties. Terwijl ik zelf in spanning was over het vuur dat ik had gezien, werd er enthousiast gereageerd over Gods vuur dat over Den Haag zou komen, de bestuurlijke stad van Nederland, waar al veel is gebeden. Ik hoorde ook van andere over 15 december en de uitslag in America.

Iemand kreeg dit:

Den Haag is de bestuurlijke stad van Nederland.

De verwachting was dat er kwaad (overheden in de geestelijke wereld) in de internationale ontmoetingen (Station) zou komen. Maar in reactie daarop veroorzaakt God vuur van loutering (purification). Dat binnen komt vanaf het station. Het vuur van loutering komt op de internationale banden, vorstelijk-, bestuurlijke, en economische machten. In de eerste instantie niet in grote branden, maar het verspreid zich van dak naar dak. Echter de machten over onze overheid zijn groot en hebben veel grip op onze bestuurlijke autoriteiten gekregen waardoor het zal zijn alsof de stad in brand stad. Deze loutering brengt onrust en verwarring, maar wees niet bang, want God is aan het werk. De branden treffen de gelovigen niet. Ze kunnen in rust zijn (je moeder sliep zoals Jezus in de boot), want het betreft geen loutering van gelovigen maar het lamleggen en elimineren van bolwerken die zich hebben gevestigd in onze politiek en bedrijfsleven. In de tweede droom waren er mensen van God waar de droom aan moest worden voorgelegd. Opmerkelijk is dat het geen kerk gebouw was maar een groep jonge gelovigen. Ze leken zich niet te storen aan de angsten in het land. Maar er ruimte voor ontmoeting en profetie. Hiermee gaf God aan dat de droom van Hem kwam. In de derde droom werd een datum genoemd. Hierin gaf God een tijdstip aan van geestelijke kanteling in de situatie. De Here roept zijn kinderen op om in Zich vrede te blijven in de periode die gaat komen. Ja er zal onrust komen over het land, want Gods vuur zal er door heen komen. Maar Hij regeert. Vrees niet, maar ga staan. Wordt wakker en zie dat ik het ben die jouw land hersteld. Ik maak een weg in de woestijn. Verhoog mij op de dag van jouw loutering , want ik ben je God.