Select Page

Officieel / Financieel

Naam stichting

Stichting Go! Plant Hope Israel

KVK gegevens

KvK nummer: 69645485

Fiscaal nummer

RSIN/fiscaal nummer: 857955160

Contact gegevens

Bosstraat 25, 6015 AK Neeritter
Email: planthopeisraelministries@gmail.com
Website: www.planthopeisrael.com

Beschrijving van de doelstelling

Plant Hope Israel wil zaden van hoop planten in de harten van mensen door hen te laten weten en hen te laten zien dat God echt is en om hen geeft. We willen hen inspireren en motiveren door het evangelie van Jezus en door een brug te bouwen tussen Israël en de kerk en de kerken onder elkaar. Samen willen we de wortels van ons geloof ontdekken, de Bijbelse feesten vieren, en voortgaan in de kracht van de Heilige Geest.

Bestuurssamenstelling

  • Jennifer Guetta, voorzitter
  • Yvonne Carroll, secretaris
  • Steluta Toolsema, penningmeester
  • Willem Visser t’ Hooft, algemeen bestuurslid
  • Hans Maat, algemeen bestuurslid

Het bestuur komt gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. De stichting werkt met verschillende vrijwilligers. De meesten van hen verrichten hun vrijwillige werkzaamheden incidenteel en ontvangen hiervoor geen beloning. Een kleinere groep vrijwilligers verrichten werkzaamheden op structurele basis en zij kunnen hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen, indien dit vooraf is overeengekomen.

Beleidsplan

KLIK HIER

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

2018: Stichting marketing georganiseerd, social media, website, administratie, gebedsteam en ochtenden geleid, film over Pesach2015, Pesach met 70 kerkleiders georganiseerd, trainingen genezing en bevrijding gegeven, de Diamant gefilmd, verschillende shabbat-gebedsavonden en lezingen gegeven in kerken door heel het land, Bazuinenfeest georganiseerd, Plant hope Israel middag, boek geschreven.
2019: Pesach georganiseerd in Amsterdam, De Diamant gefilmd, shabbat-gebedsavonden georganiseerd en lezingen gegeven, boek herschreven, website vernieuwing, Bazuinenfeest georganiseerd, stand Israel weekend, 4 gebedsmiddagen en gebedsgroep, nieuwsbrieven geschreven, voorbereidingsreis Israel Huis van Hoop en brug bouwen, Hanukkah bijeenkomst georganiseerd.
2020: Het jaar 2020 was anders dan we andere jaren. Plotseling veranderde wereld vanwege covid en konden we geen groepen mensen meer bij elkaar brengen of grote evenementen meer organiseren. Des ondanks heeft Plant Hope Israel juist veel hoop kunnen planten in de harten van mensen in Nederland en Israel en hun kunnen bemoedigen in hun eigen huis. De stichting heeft gebedsgroepen geleid, online bijeenkomsten gehouden via facebook live en zoom, online trainingen gegeven, en vieringen georganiseerd; Ook hebben we 12 nieuwsbrieven verstuurt en informatie gegeven via internet; De getuigenis van Jennifer Guetta hebben we geholpen door het boek “Boek Awestruck by Glory” te promoten. We hebben een brug gebouwd tussen Nederland en Israel door in september 2020 het huis van Hoop op te starten in Galilea. CLICK HIER VOOR EEN VOLLEDIGE LIJST VAN ONZE ACTIVITEITEN.

Toekomst

Toekomst korte termijn (2021): De stichting wil het komende jaar hoop bieden door gebedsgroepen te leiden, samenkomsten, bijeenkomsten, trainingen, en lezingen te geven over geestelijke strijd, Israel, de Bijbelse Feesten, antisemitisme, archeologie en de Bijbel en over Jezus als Messias. We willen Bijbelse vieringen organiseren via online middelen en in dien mogelijk ook in Nederland en Israel; Contact onderhouden tussen joodse en christelijke gemeenschappen en nieuwsbrieven versturen en informatie verspreiden via internet, podcasts, zoom, filmpjes en Social media. Ook willen we de getuigenis van Jennifer Guetta, de Nederlandse en Engelse versie van het boek Lichtinslag/ Awestruck by Glory, ondersteunen en promoten om zo hoop te planten en te getuigen van God’s Glorie en een online of offline tour te maken door Nederland, Israel of Amerika. We willen de brug gaan bouwen tussen Nederland en Israel door het huis van Hoop op te starten in Galilea en daar bijeenkomsten te houden die we naar Nederland uitzenden. ZIE HIER de uitgebreide plannen voor 2021
Lange termijn: Het voortzetten van de hierboven genoemde activiteiten, Bijbelse feesten en ‘Aan Gods tafel vieringen’ organiseren samen met Joden en christenen in Nederland en Israel. Het geven van lezingen, trainingen en workshops. Conferenties en gebedsgroepen organiseren. Het ontwikkelen van media zoals nieuwsbrieven, boeken, podcasts, film documentaires van getuigenissen. Uitbreiding Huis van Hoop in Israël, en bedieningen bemoedigen.

Begroting en jaarcijfers

Plant Hope Israel is actief geworden na de eerste bestuursvergadering op 21 Januari 2018. De activiteiten, en de daarbij behorende inkomsten en uitgaven zijn begonnen in 2018.
Jaarverslag 2018: Klik Hier
Jaarverslag 2019: Klik Hier
Jaarverslag 2020: Klik Hier
Begroting 2021: Klik Hier

Standard formulier publicatie plicht ANBI

Klik Hier

Read more about Plant Hope Israel