Select Page

Officieel / Financieel

Naam stichting

Stichting Go! Plant Hope Israel

KVK gegevens

KvK nummer: 69645485

Fiscaal nummer

RSIN/fiscaal nummer: 857955160

Contact gegevens

Beellanen 69, 3445 TE Woerden
Email: planthopeisraelministries@gmail.com
Website: www.planthopeisrael.com
Tel: +31 (0) 651 346 501

Beschrijving van de doelstelling

Plant Hope Israel wil zaden van hoop planten in de harten van mensen door hen te laten weten en hen te laten zien dat God echt is en om hen geeft. We willen hen inspireren en motiveren door het evangelie van Jezus en door een brug te bouwen tussen Israël en de kerk en de kerken onder elkaar. Samen willen we de wortels van ons geloof ontdekken, de Bijbelse feesten vieren, en voortgaan in de kracht van de Heilige Geest.

Bestuurssamenstelling

  • Jennifer Guetta, voorzitter
  • Yvonne Carroll, secretaris
  • Steluta Toolsema, penningmeester
  • Willem Visser t’ Hooft, algemeen bestuurslid
  • Hans Maat, algemeen bestuurslid

Het bestuur komt gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. De stichting werkt met verschillende vrijwilligers. De meesten van hen verrichten hun vrijwillige werkzaamheden incidenteel en ontvangen hiervoor geen beloning. Een kleinere groep vrijwilligers verrichten werkzaamheden op structurele basis en zij kunnen hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen, indien dit vooraf is overeengekomen.

Beleidsplan

KLIK HIER

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

2018: Stichting marketing georganiseerd, social media, website, administratie, gebedsteam en ochtenden geleid, film over Pesach2015, Pesach met 70 kerkleiders georganiseerd, trainingen genezing en bevrijding gegeven, de Diamant gefilmd, verschillende shabbat-gebedsavonden en lezingen gegeven in kerken door heel het land, Bazuinenfeest georganiseerd, Plant hope Israel middag, boek geschreven.
2019: Pesach georganiseerd in Amsterdam, De Diamant gefilmd, shabbat-gebedsavonden georganiseerd en lezingen gegeven, boek herschreven, website vernieuwing, Bazuinenfeest georganiseerd, stand Israel weekend, 4 gebedsmiddagen en gebedsgroep, nieuwsbrieven geschreven, voorbereidingsreis Israel Huis van Hoop en brug bouwen, Hanukkah bijeenkomst georganiseerd.

Toekomst

Korte termijn (2020): De stichting wil het komende jaar hoop bieden door bijeenkomsten, trainingen, lezingen en vieringen te geven en organiseren in Nederland en Israel; Contact onderhouden tussen joodse en christelijke gemeenschappen en nieuwsbrieven sturen en informatie versturen via internet; De getuigenis van Jennifer Guetta publiceren door het boek “Boek Awestruck by Glory” te promoten en een tour online en/of maken door Nederland of offline. We willen de brug gaan bouwen tussen Nederland en Israel door het huis van Hoop op te starten in Galilea.
Lange termijn: Het voortzetten van de hierboven genoemde activiteiten, Bijbelse feesten en ‘Aan Gods tafel vieringen’ organiseren samen met Joden en christenen in Nederland en Israel. Het geven van lezingen, trainingen en workshops. Conferenties en gebedsgroepen organiseren. Het ontwikkelen van media zoals nieuwsbrieven, podcasts, film documentaires van getuigenissen. Uitbreiding Huis van Hoop in Israël, en bedieningen bemoedigen.

Begroting en jaarcijfers

Plant Hope Israel is actief geworden na de eerste bestuursvergadering op 21 Januari 2018. De activiteiten, en de daarbij behorende inkomsten en uitgaven zijn begonnen in 2018.
Jaarverslag 2018: Klik Hier
Jaarverslag 2019: Klik Hier
Begroting 2020: Klik Hier

Read more about Plant Hope Israel