Select Page

Officieel / Financieel

Naam stichting

Stichting Go! Plant Hope Israel

KVK gegevens

KvK nummer: 69645485

Fiscaal nummer

RSIN/fiscaal nummer: 857955160

Contact gegevens

Bosstraat 25, 6015 AK Neeritter
Email: planthopeisraelministries@gmail.com
Website: www.planthopeisrael.com

Beschrijving van de doelstelling

Plant Hope Israel wil zaden van hoop planten in de harten van mensen door hen te laten weten en hen te laten zien dat God echt is en om hen geeft. We willen hen inspireren en motiveren door het evangelie van Jezus en door een brug te bouwen tussen Israël en de kerk en de kerken onder elkaar. Samen willen we de wortels van ons geloof ontdekken, de Bijbelse feesten vieren, en voortgaan in de kracht van de Heilige Geest.

Bestuurssamenstelling

  • Jennifer Guetta, voorzitter
  • Yvonne Carroll, secretaris
  • Steluta Toolsema, penningmeester
  • Willem Visser t’ Hooft, algemeen bestuurslid
  • Hans Maat, algemeen bestuurslid

Het bestuur komt gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. De stichting werkt met verschillende vrijwilligers. De meesten van hen verrichten hun vrijwillige werkzaamheden incidenteel en ontvangen hiervoor geen beloning. Een kleinere groep vrijwilligers verrichten werkzaamheden op structurele basis en zij kunnen hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen, indien dit vooraf is overeengekomen.

Beleidsplan

KLIK HIER

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

2018: Stichting marketing georganiseerd, social media, website, administratie, gebedsteam en ochtenden geleid, film over Pesach2015, Pesach met 70 kerkleiders georganiseerd, trainingen genezing en bevrijding gegeven, de Diamant gefilmd, verschillende shabbat-gebedsavonden en lezingen gegeven in kerken door heel het land, Bazuinenfeest georganiseerd, Plant hope Israel middag, boek geschreven.
2019: Pesach georganiseerd in Amsterdam, De Diamant gefilmd, shabbat-gebedsavonden georganiseerd en lezingen gegeven, boek herschreven, website vernieuwing, Bazuinenfeest georganiseerd, stand Israel weekend, 4 gebedsmiddagen en gebedsgroep, nieuwsbrieven geschreven, voorbereidingsreis Israel Huis van Hoop en brug bouwen, Hanukkah bijeenkomst georganiseerd.
2020: Het jaar 2020 was anders dan we andere jaren. Plotseling veranderde wereld vanwege covid en konden we geen groepen mensen meer bij elkaar brengen of grote evenementen meer organiseren. Des ondanks heeft Plant Hope Israel juist veel hoop kunnen planten in de harten van mensen in Nederland en Israel en hun kunnen bemoedigen in hun eigen huis. De stichting heeft gebedsgroepen geleid, online bijeenkomsten gehouden via facebook live en zoom, online trainingen gegeven, en vieringen georganiseerd; Ook hebben we 12 nieuwsbrieven verstuurt en informatie gegeven via internet; De getuigenis van Jennifer Guetta hebben we geholpen door het boek “Boek Awestruck by Glory” te promoten. We hebben een brug gebouwd tussen Nederland en Israel door in september 2020 het huis van Hoop op te starten in Galilea. CLICK HIER VOOR EEN VOLLEDIGE LIJST VAN ONZE ACTIVITEITEN.
2021: Het jaar 2021 was nog steeds anders en vanwege covid konden we geen grote groepen mensen bij elkaar brengen. Des ondanks heeft Plant Hope Israel juist veel hoop kunnen planten in de harten van mensen in Nederland, Israel en Amerika en hun kunnen bemoedigen. De stichting heeft Gods woord verkondigd en educatie gegeven door 11 webinars en online bijeenkomsten te houden via facebook live en zoom en ook artikelen online gezet. We hebben eenheid bevorderd en het terug gaan naar onze Bijbelse wortels door de Bijbelse vieringen te organiseren (Pesach bijeenkomsten, Shavuot/Pinsteren, Het Bazuinenfeest, Loofhuttenfeest en veel shabbats) en mensen elkaar laten zegenen, ook live uitgevonden naar Nederland en Amerika. We hebben mensen hoop gegeven door getuigenissen van Gods goedheid te delen door het boek Awestruck by Glory te promoten. We hebben een brug gebouwd tussen Nederland en Israel door alles live te streamen vanuit Israel naar Nederland. Ook hebben we veel gebedsgroepen geleid, 12 nieuwsbrieven verstuurt en informatie gegeven via internet. Klik Hier voor de volledige lijst van onze activiteiten.

Toekomst

Toekomst korte termijn (2022):Plant Hope Israel wil in 2022 vooral getuigen dat God echt is en zo laten zien dat Jezus leeft en onze hoop is. We willen ook een brug bouwen tussen Nederland en Israel en ook naar Amerika. We volgen Zijn leiding en vieren ook samen de Bijbelse Feesten om eenheid te brengen tussen de kerk en Israel, jood en niet jood. Ook planten we hoop door de bovennatuurlijke kracht van Jezus te laten zien en mensen les te geven over de geestelijke wereld en de liefde van God. We weten niet wat 2022 brengt, maar dit zijn onze algemene planning: Lezingen geven; de Bijbelse Feesten organiseren en uitzenden naar Nederland en Amerika; Getuigenissen vertellen de getuigenis van Jennifer en de Engelse versie van het Boek Awestruck by Glory te ondersteunen en promoten om zo hoop te planten; In dien mogelijke ook te verkopen en te promoten in Nederland en Amerika en bijeenkomsten te houden; een project opstarten om Awestruck by Glory in het Hebreeuws te vertalen en in Israel uit te brengen met eventueel een documentaire; Podcast serie maken; Positieve informatie over Israel en Yeshua verspreiden online en offline. Tours door Israel, Nederland en/of America; Gebedsgroepen leiden via zoom en indien mogelijk ook samenkomsten organiseren; Bijeenkomsten en trainingen geven en uitzenden naar Nederland en Amerika, huis bijeenkomsten organiseren; 12 Nieuwsbrieven maken en versturen; Filmpjes maken op locatie in Israel, met bemoedigingen van uit de Bijbel om zo mensen in Nederland en de wereld te bemoedigen; ondersteuning voor mensen die Aliyah maken.
Lange termijn: Het voortzetten van de hierboven genoemde activiteiten, Bijbelse feesten en ‘Aan Gods tafel vieringen’ organiseren samen met Joden en christenen in Nederland en Israel. Het geven van lezingen, trainingen en workshops. Conferenties en gebedsgroepen organiseren. Het ontwikkelen van media zoals nieuwsbrieven, boeken, podcasts, film documentaires van getuigenissen. Uitbreiding Huis van Hoop in Israël, en bedieningen bemoedigen.

Begroting en jaarcijfers

Plant Hope Israel is actief geworden na de eerste bestuursvergadering op 21 Januari 2018. De activiteiten, en de daarbij behorende inkomsten en uitgaven zijn begonnen in 2018.
Jaarverslag 2018: Klik Hier
Jaarverslag 2019: Klik Hier
Jaarverslag 2020: Klik Hier
Jaarverslag 2021: Klik Hier
Begroting 2021: Klik Hier
Begroting 2022: Klik Hier

Standard formulier publicatie plicht ANBI

Klik Hier

Read more about Plant Hope Israel