Select Page

PESACH 3: Wonderen, getuigenis en doorbraak

by Feb 12, 2020Messiah IN The Feasts, Pesach

Het verhaal van Pesach en de bevrijding gaan ook over het bereiken van het onmogelijke. Door het bloed van Jezus dat stroomde op deze dag is het onmogelijke mogelijk geworden: de dood is overwonnen en de kettingen zijn verbroken. Pesach gaat over God die doorbreekt op een bovennatuurlijke manier in ons leven en die grote wonderen doet om mensen te redden.

Pesach gaat om het getuigenis van Zijn doorbraak.

We moeten dat getuigenis juist vertellen, en proclameren dat Egypte is overwonnen, de dood is verslagen en ziektes zijn genezen. Het verhaal van de redding gaat over het wonderbaarlijke. Want wat God deed voor de Israëlieten, deed Hij aan het kruis voor de hele wereld, en doet Hij nog steeds in ieders leven.

In de Bijbel staat herhaaldelijk dat we God de glorie moeten geven voor wat Hij heeft gedaan. Door Zijn getuigenis te vertellen, geven we op deze avond de glorie aan Hem voor de grootste overwinning ooit en vragen we aan Hem om opnieuw met Zijn Geest in onze levens door te breken.

God heeft de wetten van de natuur veranderd
In het verleden hebben archeologen vaak op wetenschappelijke manier geprobeerd om de wonderbaarlijke kracht van God in het Exodus-verhaal te relativeren of gezocht naar natuurlijke verklaringen voor de wonderen die God heeft gedaan tijdens de exodus.

Maar het exodusverhaal is niks zonder de wonderen, want in de Bijbel worden we juist opgedragen om de wonderen groter te maken en er van te getuigen!

Prijs de Here, bid tot Hem. Vertel alle volken wat Hij heeft gedaan. Zing lofliederen voor Hem. Getuig van alle wonderen die Hij doet. Zijn grote en heilige naam is u tot steun, laat ieder die op de Here vertrouwt, blij zijn over Hem. Vraag alles aan de Here en laat zijn kracht u tot steun zijn, blijf voortdurend in contact met Hem. Herinner u alle wonderen die Hij heeft gedaan. Denk nog eens na over de bijzondere dingen die Hij in het verleden deed en hoe Hij oordeelde. Psalm 105:1-5

De Rode Zee moest worden geopend en Yeshua moest opstaan uit de dood, zodat wij konden zien dat God letterlijk kan doorbreken in ons fysieke leven. Het moest miraculeus zijn. Omdat alle Glorie naar God moest gaan en niet naar de mens of natuur of de wetenschap! Gods kracht is veel groter dan we ons zelfs maar kunnen voorstellen. Hij verandert de wetten van de wetenschap. We kennen de wetten van de wetenschap en weten welke archeologische vondsten er zijn gedaan, dus we weten wanneer er iets gebeurt wat daarbinnen eigenlijk niet kan en er dus een echt wonder heeft plaatsgevonden.

Dan weten we dat God boven de wetenschap staat en heel echt is.

Gelooft u dat God in uw leven kan doorbreken en het onmogelijke kan doen?

Pesach gaat NIET over het minimaliseren van Gods wonderen, maar is juist bedoeld om ze groot te maken zodat alle generaties zullen weten wat God heeft gedaan en nog steeds kan doen. Dat Hij ook hen kan redden.

Pesach gaat over wonderen die de wetenschap overstijgen. Over God die doorbreekt op een plaats waarvan we denken dat het niet mogelijk is.

Pesach is het getuigenis van Gods wonderen!

Hoe meer we zijn getuigenis vertellen, hoe meer we op Hem gaan hopen en vragen aan Hem om het opnieuw te doen.

God is heel echt en Zijn almachtige kracht kan alleen begrepen worden als we begrijpen dat Hij materie kan maken. Hij maakt iets uit niets. Hij verandert de geschiedenis en werkt door mensen heen. Hij doet wonderen door de naam van Messias Yeshua. Het is de kracht van God die ervoor zorgde dat de Messias uit de dood werd opgewekt. Hij veranderde de natuurlijke, fysieke wereld om ons heen. God deed dat…. niet de wetenschap of de natuur. Pesach gaat over het erkennen dat God sterker is dan wetenschap. Als je het wonderbaarlijke uit het exodusverhaal weghaalt, ondermijn je Gods kracht. Dan bereik je het tegenovergestelde.

Door het verhaal te vertellen weten we dat God in het onmogelijke kan doorbreken.

Als u het Pesachmaal viert, stop dan met zoeken naar verklaringen voor de wonderen. Verheerlijk God door met uw familie over zijn wonderen te praten en geloof in het onmogelijke. Spreek er met elkaar over hoe geweldig Hij is! Hoe bijzonder het is dat hij de Egyptenaren versloeg en de slaven heeft vrijgezet. Hoe bijzonder het is dat de Messias stierf op Pesach en de duisternis versloeg en de dood overwon. Hij heeft de hele mensheid bevrijd van de slavernij van de zonde en ons getoond hoe we terug kunnen keren naar het Beloofde Land.

Categories

Would you like to support us? Donate below!

Donate € -
Total: € -

Follow us on Social Media!

Project: Water to Wine

Seeking more of the Holy Spirit in Israel Plant Hope Israel Project “Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may...

Project Restoration of the Biblical Feasts

The Biblical Feasts are prophetic feasts with deep meaning about the past, present and the future. They are God's feasts and reveal the story of...

Project: Restoring Biblical History & The Bible as the Word of God

The Bible is the most powerful book of all time. It is God’s Word, brings life and shows the way to salvation. It is not just a history book, but a...

Project Zion

You will arise and have compassion on Zion; For it is time to be gracious to her, For the appointed time has come. Surely Your servants find...

Exposing the Darkness and Revealing the Light

All over the world people are getting more and more involved with the occult, kabbalah and other new age practices. Young people are searching for...

Awestruck by Glory: A Testimony of Freedom and Hope

Awestruck by Glory: A Testimony of Freedom and HopePlant Hope Israel has started a project to translate the book Awestruck by Glory into Hebrew and...

DE DIAMANT, Kinderprogramma over Israel en de Bijbel

Een Reis, Een Zoektocht, Een Schat Verborgen In Een Verhaal Het nieuwe TV programma DE DIAMANT neemt je mee op een avontuur. Opgravingen van...

De Haggadah van onze redding, Handleiding voor de Pesachmaal

Nieuwe handleiding voor christenen om de Pesachmaaltijd te vieren: De Haggadah van onze redding. Kom aan tafel en vier je vrijheid! De lente komt...

Would you like to support us? Donate below!

Donate € -
Total: € -