Select Page

PESACH 4: Een wapen tegen de duisternis en het begin van opwekking

by Feb 12, 2020Messiah IN The Feasts, Pesach

Pesach vieren is een wapen tegen de duisternis. In de geestelijke wereld is het een vieren van Pesach als een zwaard op tafel. De kracht van God tijdens de Exodus toont de vernietiging van andere goden, de nederlaag van satan en alle machten van de duisternis. Dit is de dag waarop het kwaad voorgoed is verslagen en de farao van de duisternis is overwonnen.

Door de opstanding van de Messias versloeg Hij de dood voor altijd en alle overheden van de duisternis werden openlijk beschaamd (Ko 2:14). Op Pesach laten we de vijand weten dat hij voor altijd is verslagen en geen macht meer heeft. Door Pesach te vieren herinneren we de heerser van de duisternis eraan dat hij verloren heeft en zetten we hem opnieuw voor schut. We verkondigen zijn nederlaag hardop!

Openbaring 12 (HSV) zegt: “En zij hebben hem (satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” Pesach is de dag waarop we onze vrijheid proclameren, declameren dat de vijand is overwonnen en herinneren we hem aan het bloed van het Lam.

Bovendien vertelt Pesach het getuigenis van Yeshua!

Het delen van dit getuigenis is een zwaard in de geestelijke wereld.

Het beste getuigenis dat je kunt geven, is het wonder van de opstanding van Yeshua!

Als we Pesach vieren, herhalen we het getuigenis van Yeshua voor onze familie en vrienden in woorden en daden en herinneren we de duivel eraan dat hij verslagen is. Samen met andere christenen Pesach vieren is daarom een sterk wapen tegen de duisternis, een overwinningsfeest van de Heer.

“Derek Prince heeft ooit gezegd dat de krachtigste geloofsverklaring voor bevrijding als volgt luidt: ‘Ik ben verlost uit de hand van de vijand door het bloed van het Lam.’…. Dat is de echte boodschap van Pesach… Pesach is een geloofsverklaring dat we verlost zijn door het bloed van het Lam!… Als we samenkomen om Gods grote verlossing te gedenken en de kracht van Zijn verlossing in ons leven te verklaren, doet het altijd iets!… Maar de vijand verzet zich tegen het hele concept van Pesach. Het goede nieuws is dat God Pesach herstelt. Maar het is een strijd. De strijd om Pesach is de strijd om het bloed. Satan wil ons een bloedeloze religie geven, omdat een bloedeloze religie geen macht heeft. De kracht zit in het bloed…. Satan probeert altijd Pesach te stelen omdat hij weet dat er kracht zit in het herinneren aan het bloed. (Uit “Time to Defeat the Devil” Chuck Pierce, 2011. blz. 62-64)

De strijd om Pesach

Er is een grote strijd om Pesach. Met Pesach proclameren we dat de vijand (satan) is overwonnen door het Bloed van het Lam, maar daar wil de vijand niet aan herinnerd worden. De kerk is gestopt met Pesach vieren in de tijd van Constantijn de Grote. Op het Concilie van Nicea heeft Constantijn het vieren van Pesach illegaal gemaakt. De Rooms-Katholieke kerk heeft voor eeuwen de viering van Pesach verboden voor christenen waardoor ze de relatie tussen Jezus en Pesach zijn kwijtgeraakt en Joden de vervulling van de Messias niet meer konden zien.

Satan probeert altijd om Pesach te stelen omdat hij weet dat de herinnering aan het bloed krachtig is. Op die manier heeft satan geprobeerd om te voorkomen dat hij herinnerd werd aan het bloed van het Lam. Want dat herinnert hem eraan dat hij heeft verloren. Toen de kerk stopte met het vieren van Pesach, verloor ze haar kracht en raakte ze verdeeld. Satan haat Pesach omdat het de viering is van de overwinning van het bloed van het Lam. Het is bizar dat de kerk heeft geloofd in de leugen van satan, die beweerde dat Pesach niet christelijk is. Yeshua vervulde Pesach met Zijn leven. Het feest is van de Messias en verteld Zijn verhaal… natuurlijk hoort dat bij Zijn discipelen!

Pesach en opwekking

In de Bijbel wordt er altijd Pesach gevierd aan de vooravond van grote opwekkingen. Dit zien we in de verhalen van Moses, Jozua, Gideon, Hizkia, Josia, Ezra, en vooral Jezus. Kijk naar het verhaal van koning Hizkia (2 Kronieken 29-30). Hij deed wat goed was in de ogen van God, reinigde het land van afgoderij en vierde daarna Pesach met het hele land. Er was sinds de tijd van Salomo niet zo veel vreugde in heel het land geweest (2 Kronieken 30:26-27). Dit gebeurde ook in de tijd van koning Josia (2 Koningen 22-23). Wat koning Hizkia en koning Josia deden voor Israël, heeft de Messias gedaan voor heel de wereld. Met Pesach werd het volk bij elkaar geroepen om terug te keren tot God.

Hoe meer we vertellen wat Yeshua voor ons heeft gedaan en Zijn naam bekend maken, hoe groter de opwekking.

Aan Zijn tafel komt de eenheid in de kerk weer terug en ook de kracht en zullen heel veel mensen Hem leren kennen.

 

Net als in de tijd van koning Josia, hoop ik dat de discipelen van de Heer weer terug komen aan God’s tafel. Ik hoop dat het vieren van Pesach ter ere aan de Messias Yeshua ons land verbindt en de terugkeer naar God aankondigt. Laat dit feest mensen bij elkaar roepen om terug te gaan naar God en in eenheid aan Zijn tafel te komen. Laat het een start zijn van een grote opwekking voor heel Nederland, Israël, Europa en de wereld.

Categories

Would you like to support us? Donate below!

Donate € -
Total: € -

Follow us on Social Media!

Project: Water to Wine

Seeking more of the Holy Spirit in Israel Plant Hope Israel Project “Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may...

Project Restoration of the Biblical Feasts

The Biblical Feasts are prophetic feasts with deep meaning about the past, present and the future. They are God's feasts and reveal the story of...

Project: Restoring Biblical History & The Bible as the Word of God

The Bible is the most powerful book of all time. It is God’s Word, brings life and shows the way to salvation. It is not just a history book, but a...

Project Zion

You will arise and have compassion on Zion; For it is time to be gracious to her, For the appointed time has come. Surely Your servants find...

Exposing the Darkness and Revealing the Light

All over the world people are getting more and more involved with the occult, kabbalah and other new age practices. Young people are searching for...

Awestruck by Glory: A Testimony of Freedom and Hope

Awestruck by Glory: A Testimony of Freedom and HopePlant Hope Israel has started a project to translate the book Awestruck by Glory into Hebrew and...

DE DIAMANT, Kinderprogramma over Israel en de Bijbel

Een Reis, Een Zoektocht, Een Schat Verborgen In Een Verhaal Het nieuwe TV programma DE DIAMANT neemt je mee op een avontuur. Opgravingen van...

De Haggadah van onze redding, Handleiding voor de Pesachmaal

Nieuwe handleiding voor christenen om de Pesachmaaltijd te vieren: De Haggadah van onze redding. Kom aan tafel en vier je vrijheid! De lente komt...

Would you like to support us? Donate below!

Donate € -
Total: € -