Select Page

Rivier van Levend Water

Kom allen die dorst hebben naar meer van Gods Geest!

Archeologe Jennifer Guetta verteld over de Bijbelse betekenis van levend water, opgravingen in de Stad van David, de bron, het bad van Siloam, en de relatie met de kracht van de Heilige Geest in het hier en nu.

In deze preek neemt Bijbelse archeologe Jennifer Guetta je mee naar de Stad van David in Jeruzalem, waar het heldere water van de bron van Gihon stroomde naar het Bad van Siloam, waar Jezus de blinde genas. In de Bijbelse tijd, was dit de plek waar de priesters water meenamen in zilveren kannen en naar de Tempel liepen en het water uitgoten over het altaar. Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest stond Jezus daar op en riep: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden.” – Johannes 7:37-39.

Na jarenlang onderzoek te hebben gedaan op deze bijzondere plek ontdekte Jennifer de diepe geestelijke betekenis van het stromende water en relatie met de Messias Jezus en de Heilige Geest. Tijdens de lezing vertelt ze over de betekenis van het bronwater, de rivier, en de profetische woorden van Jezus. Ook laat ze de nieuwste vondsten zien uit Jeruzalem en gaat ze in op de betekenis van rivieren die stroomden vanaf hoge plaatsen. Aan het einde van de lezing zal Jennifer vertellen over de profetische woorden en dromen die ze recentelijk heeft gehad over levend water voor Nederland en Israel en zullen we bidden voor de zalving van de Heilige Geest.

Levend water is ook voor onze tijd! Want jij bent de Tempel van de Heilige Geest, en Jezus zei dat vanuit je binnenste een rivier zal stromen met Gods kracht en genezing. Dus kom allen die dorst hebben voor nieuwe zalving en meer van Gods Geest. Vanuit de troon van God, de berg Sion, en van Ezechiël naar Openbaringen… Laat die rivier maar stromen van hoge plaatsen naar de lage landen… Nederland!

Voor meer informatie: www.jenniferguetta.com

“Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen.”
– Zacharias 14: 7-8

“Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. (Jesaja 41:18) Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.”
– Openbaringen 21:6

“En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.”
– Openbaring 22:1 en 2

Lecture details:

Deze preek of lezing is voor allerlei kerken en gemeenten. De lengte kan worden aangepast aan uw programma. Kosten: reiskostenvergoeding en vrijwillige bijdrage of collecte.

Wilt u deze lezing reserveren? Klik de link hieronder en vul het formulier in!