Select Page

PESACH 2. Het getuigenis van onze wonderbaarlijke redding

by Feb 12, 2020Messiah IN The Feasts, Pesach

Pesach gaat over God die doorbreekt op een bovennatuurlijke manier in ons leven, met grote wonderen om mensen te redden. Dit is het Bijbelse feest van de uittocht uit Egypte, en ook de dag dat Jezus voor ons stierf als Lam van God om ons vrij te zetten van de duisternis. Het vieren van Pesach is een herinnering aan onze redding door het bloed dat vloeide voor onze zonden en een verklaring van overwinning op de duisternis.

Gods verlossingsplan

Pesach is veel meer dan alleen een traditie; dit feest onthult Gods verlossingsplan voor heel de mensheid in zowel de fysieke als in de geestelijke wereld. Het laat zien hoe de geestelijke wereld werkt en hoe God op miraculeuze wijze zijn volk redt van de vijand. De Bijbel noemt zeven grote Pesach-feesten: bij Mozes, Jozua, Gideon, Hizkia, Josia, Ezra en Jezus. De verhalen over Pesach in de Bijbel lijken erg op elkaar. In deze verhalen is er verlossing van de slavernij, wegdoen van afgoderij, grote wonderen door God, overwinning op duistere machten, vijanden die achtervolgen en een verbondsmaaltijd met brood en wijn waarin autoriteit wordt overgedragen. Het verhaal van de exodus toont Gods verlossing, een cyclus van geestelijke oorlogvoering en het ontvangen van vrijheid van en overwinning op de duisternis. In de Bijbel zien we dat als de duisternis verslagen wordt, er daarna Pesach wordt gevierd. Hoe groter de overwinning, hoe groter het Pesachfeest.

Toen Yeshua 2000 jaar geleden stierf tijdens Pesach, was dit het grootste Pesach ooit, en onthulde God zijn verlossing voor heel de mensheid.
Wat Mozes of koning Josia hadden gedaan voor het land Israël, deed de Messias voor de hele wereld.

Door het Lam van God te worden, stierf Hij voor onze zonden op Pesach, en vernietigde Hij de machten van de hel voor altijd. Yeshua verbrak de krachten van de gevallen engelen en maakte een weg van verlossing voor iedereen. Het desem dat gereinigd moest worden voor deze Pesach, was veel groter dan al het andere: het was de zonde van de hele mensheid. Het Engelse woord “Passover” herinnert ons aan de laatste plaag in Egypte, toen de Israëlieten het bloed van het lam op hun deurposten aanbrachten, zodat de engel des doods hen zou ‘passeren’. Door het bloed van het Lam op de deurposten van ons hart te strijken gaat de duisternis ons ook “voorbij”. Door de dood zelf te verslaan, heeft Yeshua de prijs betaald, en voor ons de uittocht mogelijk gemaakt. De engel des doods ging ons voorbij. De machten van de hel waren voor alle generaties verbroken.

Pesach in het boek Johannes
Meer dan de helft van het boek van Johannes gaat over dit Pesachverhaal. Johannes vertelt ons hoe de Messias elk detail van het feest vervulde en zelf deel werd van het verlossingsverhaal. Johannes legt uit hoe Yeshua in de nacht vóór Pesach Zijn discipelen leerde hoe zij Pesach in het nieuwe koninkrijk zouden vieren. Alle elementen van het Laatste Avondmaal komen van de Pesachmaaltijd en Yeshua onderwees de betekenis er van op een nieuwe manier. De discipelen zongen zelfs ‘de Hallel’ (Psalm 113-118) aan het eind. Het hele boek van Johannes is eigenlijk een prachtige Haggadah (Liturgie voor Pesach, betekent vertelling) voor Pesach.

Sommigen zeggen dat er in de toekomst meer geweldige exodussen zullen komen. Pesach wordt 28 keer genoemd in het boek Openbaring. Het hele boek Openbaring is vergelijkbaar met een groot exodusverhaal, eindigend in een grote strijd tegen Satan en een overwinning door Yeshua. Dan, aan het einde van het boek Openbaring, zullen we allemaal aan de tafel van de Heer gaan zitten voor een groot overwinningsfeest.

Jouw uittocht
Pesach is niet alleen het herdenken van de slavernij in Egypte en de opstanding van Yeshua, maar ook een herinnering aan onze eigen uittocht waarin wij worden gered van de duisternis en worden overgeplaatst naar het licht. “Ex’o’dus” in het Grieks betekent letterlijk “De uitweg” of de weg. Het is Gods weg om mensen te redden van duistere machten. Toen Jezus zei: “Ik ben de weg.” Zei Hij letterlijk: “Ik ben de weg naar buiten”, “Ik ben de Exodus.” Door Zijn bloed werden wij bevrijd. Zijn volgelingen werden “volgers van de weg” genoemd. Dit betekent dat voor ieder van ons die in de Messias gelooft en zijn beker aanvaardt, er een uitweg is. Er is vrijheid. Als we de beker drinken, aanvaarden we Zijn offer, sluiten we een verbond met Hem en keren we terug naar God. We komen uit Egypte, zijn geen slaven meer van de angst en worden overgebracht naar het koninkrijk van licht. Dan zijn we geen slaven meer en we mogen leven in Zijn vrijheid.

Elk jaar mogen we aan onze redding denken, zodat we nooit vergeten wat Hij voor ons heeft gedaan. Zodat we het aan de volgende generaties doorgeven.

Categories

Would you like to support us? Donate below!

Donate € -
Total: € -

Follow us on Social Media!

Project: Water to Wine

Seeking more of the Holy Spirit in Israel Plant Hope Israel Project “Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may...

Project Restoration of the Biblical Feasts

The Biblical Feasts are prophetic feasts with deep meaning about the past, present and the future. They are God's feasts and reveal the story of...

Project: Restoring Biblical History & The Bible as the Word of God

The Bible is the most powerful book of all time. It is God’s Word, brings life and shows the way to salvation. It is not just a history book, but a...

Project Zion

You will arise and have compassion on Zion; For it is time to be gracious to her, For the appointed time has come. Surely Your servants find...

Exposing the Darkness and Revealing the Light

All over the world people are getting more and more involved with the occult, kabbalah and other new age practices. Young people are searching for...

Awestruck by Glory: A Testimony of Freedom and Hope

Awestruck by Glory: A Testimony of Freedom and HopePlant Hope Israel has started a project to translate the book Awestruck by Glory into Hebrew and...

DE DIAMANT, Kinderprogramma over Israel en de Bijbel

Een Reis, Een Zoektocht, Een Schat Verborgen In Een Verhaal Het nieuwe TV programma DE DIAMANT neemt je mee op een avontuur. Opgravingen van...

De Haggadah van onze redding, Handleiding voor de Pesachmaal

Nieuwe handleiding voor christenen om de Pesachmaaltijd te vieren: De Haggadah van onze redding. Kom aan tafel en vier je vrijheid! De lente komt...

Would you like to support us? Donate below!

Donate € -
Total: € -